Rába
Dátum: 2008-07-11 10:15:29
A Rába hazánk legtermészetesebb folyója. A Rába országhatár és Csákánydoroszló közötti szakasza végig az Őrségi Nemzeti Parkban folyik, melynek egyik legértékesebb része. Folyószabályozási beavatkozások nagyrészt a települések közvetlen környezetében történtek, ezért a folyó ártere jelentős részben megőrizte természetes növényvilágát, a kemény és lágylombos (fehérnyár és fűz) ligeterdőket, réteket.


Eredete:
A Rába Ausztriában a Stájer-Alpok keleti oldalán a Fischbachi-Alpokban, a Hochlantsch délkeleti lejtőjén 1200 m magasságban két ágból ered. Ezek 11 km után Passailnál 411 m-en egyesülnek. További 100 km megtétele után Alsószölnökön éri el a magyar határt, majd Szentgotthárd előtt véglegesen Magyarország területére ér. Ezután a Kőszeg-Szombathelyi-hegység, a Zalai-dombság és a Kemeneshát között áthaladva kilép a síkságra, mad a Rábaközén lelassulva Győrben torkollik a Mosoni (Györi)-Dunába. A folyó teljes hossza 322 km, amelyből a hazai szakasz 211,3 km.


Vízgyűjtő területe:
A Rába vízgyűjtő területe kiterjed a Stájer-Alpok déli lejtőire, az Őrség dombvidékére, a Vasi-hegy és a Kemeneshát É-ÉNY-i oldalára, a Kemenesalja, a Sokorói-halomvidék, a Keszthelyi-hegység É-i, a Bakony ÉNy-i lejtőire valamint a Kisalföld és a Fertő-tó vidékére.


Esése: A meder esése a határnál 89,6, a torkolatnál 24,1, míg a hazai szakaszon átlagosan 56,2 cm/km.


Mellékfolyói:
   - bal oldalon:    Lapincs, Pinka, Sorok, Gyöngyös, Répce-árapasztó csatorna
   - jobb oldalon:  Herpenyö és a Marcal.


Sebessége: A víz átlagos sebessége 2,1-11 km/h, amelyet sokban befolyásol a vízgyűjtőterületre hullott eső mennyisége, valamint a hóolvadás.


Meder:  Szélessége 30-50 m, egyes helyeken a hordalékból, bedőlt fákból képzett akadályok miatt ez akár néhány méterre is beszűkülhet. Vízmélysége 1-2,5 m, azonban áradás (akár plusz 4 méter is!), illetve duzzatások (Magyarlak, Körmend, Ikervár, Nick) előtt 15 méter is lehet.

Az ikervári duzzasztómű

Vízminősége:

   - Határtól Várkeszőig I. osztályú
   - Várkeszőtől Győrig II. osztályú


Nehézségi fokozat:
   - Szentgotthárd és körmend közt : WW-I+
   - Körmend és Sárvár közt: WW-I
   - Sárvár alatt: WW-AB


Hasznos tudnivalók:
    - Alsószölnök - Szentgotthárd között evezni csak a határőrség írásos engedélyével lehetséges.
    - Az Ikervári ipari csatorna kivételével az ipari csatornákon evezni tilos, az Ikervárin elméletileg engedéllyel lehet.
    - A folyón több gát van, melyeken lehajózni lehetetlen, vagy nagyon veszélyes. 
    -  Hajóforgalom nincs, folyamkilométer táblák csak Sárvár alatt vannak.
    - A Rába felső szakasza csak kajakkal és kenuval járható, míg a Nicki-gáttól a torkolatig evezőshajóval is túrázhatunk.

Rőzsegát Körmend előtt

Jellemzése:
Amire mindenképp figyelmet kell fordítani, az a Rába szeszélyes vízjárására. Az Alpokban a folyó vízgyűjtőterületeire lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék, valamint a tavaszi hirtelen hóolvadások nagy árhullámokat indíthatnak lefelé, amelyek Sárvárig 1 nap alatt, az alsó szakaszra pedig 2 nap alatt érnek el. Könnyen előfordul, hogy a víz magassága 1 nap alatt 3-5 m-el is emelkedik, amelyet még a táborhelykeresésnél is szem előtt kell tartani. Az alsó szakaszon a Duna szívó, vagy duzzasztó hatása érvényesül. A vízingadozás itt elérheti a 7 m-t is. Kerüljük a megáradt Rába kajakkal, vagy kenuval történő meghódítását, mert ilyenkor a megszokottnál gyorsabban folyik, rengeteg hordalékot szállít, valamint teljesen kiszámíthatatlan.

Fontos hogy ne csak áradáskor legyünk körültekintőek, ugyanis a Rába nem a legkönnyebben hajózható folyók közé tartozik. Végigjárása nagy figyelmet kíván, ajánlott más, kisebb nehézségű folyón az előzetes gyakorlás. A rövidebb szakaszokon a felgyorsult víz esetenként elérheti a WW-II. fokozatot. Az állandóan kanyargó folyó intenzív kanyarépítést végez, így az átvágások ellenére a hossza napról-napra nő. Gyors és éles kanyarok jellemzik, melyek meghódítását nehezítik a bedőlt fák, hídmaradványok, rőzsegátak, leszakadt partok, vízhengerek is.

Bedőlt fa Molnaszecsőd és Rábahídvég közt


Folyókilóméter szerinti ismertető: 
    - 211,3 Itt lép be a Rába hazánk területére, mindkét part Magyarország. 
    - 210,4 Sziget, a jobb ág nem járható. 
    - 210,3 A jobb ágban erőmű, bal ágban duzzasztómű, mindkettő gyaloghíddal, jobb oldalon ALSÓSZÖLNÖK (500) 600 m. 
    - 208,1 Függő-gyaloghíd, bal part Ausztria, jobb part Magyarország. 
    - 208,2 Ismét mindkét part Magyarország. 
    - 207,3 és 206,6 Függő gyaloghidak. 
    - 206;5-től Bal part Ausztria, jobb part Magyarország. 
    - 205,3 Jobb part RÁBATÓTFALU (700) 400 m. 
    - 204,6 Függő-gyaloghíd, ettől kezdve mindkét part Magyarország. 
    - 203,8 Függő-gyaloghíd. 
    - 202,6 Szentgotthárd, Kaszagyári-duzzasztómű. 
    - 202,2 Közúti-híd. 
    - 201,8 Bal oldalon a Lapincs torkolata. 
    - 201,7 Közúti-híd, mindkét parton SZENTGOTTHÁRD (9000), túrakiinduló pont. 
    - 190. MAGYARLAK (900). Köteles-komp, alatta sziget, mindkét ág duzzasztóművel lezárva, átemelés a jobb ágba, a bal ág nem járható. 
    - 189,9 Közúti-híd, mindkét oldalon CSÖRÖTNEK (1200). 
    - 182,6 Jobb parton RÁBAGYARMAT (1100) 300m 
    - 182,0 Ferde tengelyű közúti-híd. 
    - 175,0 Jobb part HEGYHÁTSZENTMÁRTON (200) 300m. 
    - 173,0 Jobb part IVÁNC (900) 500m. 
    - 169,0 Közúti-híd, balra CSÁKÁNYDOROSZLÓ (1700) 1km. 
    - 167,2 Baloldalon a Vörös-patak torkolata. 
    - 157,2 Vasúti-híd. 
    - 157,0 Sziget, mindkét ágon duzzasztómű, átemelés a bal ágba, baloldalon a Pinka-torkolata. 
    - 155,4 Közúti-híd, a bal parton KÖRMEND (12000). 
    - 154,6 Közúti-híd. 
    - 148,2 Bal parton MAGYARSZECSÖD (500) 1,4km. 
    - 142,2 Közúti-híd, bal parton MOLNASZECSÖD (600). 
    - 141,8 A bal parton régi üzemen kívüli vízimalom. 
    - 139,5 Balra a Mukucs-patak torkolata, alatta elbontott fahíd maradványok! Balra EGYHÁZASHOLLÓS (800). 
    - 132,1 Közúti-híd, bal parton RÁBAHIDVÉG (1400).
    - 127,5 Vasúti-híd, balra vasútállomás.
    - 127,0 és 123,0 bal parton PÜSPÖKMOLNÁRI (1100) 
    - 116,1 Balra Sorok-Perint-csatorna torkolata. 
    - 115,6 ZSENNYE (200). 
    - 112,6 Közúti-híd, bal parton RUM (1400), jobb parton 5 km-re KÁM, további 5 km-re a Jeli arborétum. 
    - 107,8 Bal parton BALOZSAMEGGYES (500) 100m. 
    - 106,7 Lebontott fahíd,óvatosan haladjunk! 
    - 104,0 Lebontott fahíd, óvatosan haladjunk, helyette köteleskomp! Itt kezdődik a duzzasztott víz. Bal parton MEGGYESKOVÁCSI (500).
    - 102,9 Közúti-híd. 
    - 100,6 Jobbra az Ikervári üzemvíz-csatorna kiágazása gerebenes-fahíddal, áthaladás a jobb oldalán lévő nyílásban. 
    - 100,5 Ikervári-duzzasztómű, átemelés bal parton. A főágban csak magas vízállás esetén lehet hajózni.
            A csatornán továbbhaladva :
                - 0,2fkm-nél Beeresztő-zsilip. Átemelés jobb parton az alatta lévő gyaloghíd alá. Az üzemvíz csatornán való áthaladáshoz előzetes írásbeli engedélyt kell kérni az ÉDÁSZ-tól. 
                  Cím: 9700, Szombathely, Kossuth L.u.33              
                - 2,8-tól mindkét oldalon acélszádfal a duzzasztóműig, kikötni nem lehet! 
                - 2,9 Közúti-híd, alacsony építésű, magas vízállásnál vigyázat! 
                - 5,2 Ikervári-duzzasztómű és erőmű, az 1896-ban épült első magyarországi vízierőmű. Az úszó gerebet (durvarácsot) megközelíteni ill. arra felmenni tilos és veszélyes.
                - 5,5 Közúti-híd. 
                - 8,5 Üzemvíz csatorna torkolata a Csörnöc-Herpenyő-patakba. 
                - 8,5 Romos híd. 
                - 8,8a Közös üzemvíz csatorna-Csörnöc-Herpenyö torkolata a Rábába, a 90,0 fkm-nél. 
    - 97,7 Közúti-híd, bal parton IKERVÁR (2000).
    - 90,0 Jobb oldalon a Csörnöc-Herpenyö torkolata, az üzemvíz csatornán haladók itt érkeznek vissza a Rábára. 
    - 89,6 Közúti-híd, a bal parton SÁRVÁR (14 000).
    - 88,3 Vasúti-híd, ettől kezdve 26 km-en át nem találunk vízparti települést. 
    - 73,4 Ragyogó-híd. Innen már az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság fennhatósága. URAIÚJFALU 3 km.
    - 68,9 és 88,7 Balra Kis-Rába kettőskiágazása vízeresztó zsilipekkel, köztük a Nicki gátfelügyelőség, az Erzsébet-királynő ligettel.
    - 68,5 Nicki-duzzasztógát. Átemelés balra. A bal parton üdülőtelep, folyami strand. 
    - 65,9 A megszűnt vasút megmaradt hídja. 
    - 62,6 Rábakecskédi közúti-híd, alatta régi hídmaradványok! 
    - 61,1 Balra a Répce-árapasztó csatorna torkolata. 
    - 80,2 Jobbra Pápoci gö.
    - 59,7 Jobbra a Lánka-patak torkolata, a zsilip ipari műemlék jellegű, PÁPOC (900) 400 m.
    - 58,5 Balra Rábakecöli gö.
    - 51,2 Közúti-híd, bal parton VÁG (800) 200 m., balra Vági gö. 
    - 50,9 Jobb parton Kemesszéntpéteri gö.
    - 50,3 Jobbra az Erzsébet-királyné liget. 
    - 49,1 Bal parton RÁBASEBES (250) 150 m., jobbra KEMENESSZENTPÉTER (1000) 400 m. 
    - 42,5 Jobbra VÁRKESZÖ (300) 150 m. 
    - 41,2 Közúti-híd, bal parton üdülőtelep. 
    - 40,8 Balra a Keszi-csárda, mögötte Keszi-vár romjai. 
    - 40,2 Vasúti-híd, balra Rábahíd vm., jobbra 500 m Marcaltő vm. 
    - 39,7 Közúti-híd. 
    - 38,9 Jobb parton MARCALTÖ (1000) 1 km.
    - 36,5 Jobbra ÓMALOMSOK és 800 m-re a Marcal túlpartján MALOMSOK.
    - 33,4 Balra SOBOR (500) 500 m. 
    - 30,0 Balra Erzsébet-királyné liget. 
    - 29,0 Bal parton ÁRPÁS (400) 200 m., hozzá tartozik jobbra Dombiföld, vagy Kis-Árpás,. jobbra MÓRICHIDA 2 km. 
    - 23,5 Közúti-híd, jobbra KISBABÓT (350) 200 m, balra BODONHELY (500) 200 m.
    - 23,2 Jobb paront Kisbaboti gö. 
    - 21,5 Balra Rábacsécsényi gö. 
    - 20,5 Közúti-híd, mindkét oldalon RÁBAÚJFALU.
    - 18,2 Földúti-híd, balra MÉRGES (150) 200 m.
    - 17,5 Jobbra Mérgesi gö. 2 ágy.
    - 14,0 Közúti-híd, bal parton RÁBAPATONA (2700) 200 m. Magas dunai vízállásnál már érezhető a duzzasztó hatás. 
    - 12,2 Balra Rábapatonai gö. 
    - 10,5 Jobbra Marcal-csatorna torkolata. 
    - 5,8 Balra Ikrényi gö.
    - 2,2 Jobbra a Holt-Marcal torkolata, ettől kezdve mindkét parton Győr. 
    - 1,9 GYESEV-vasúti híd; közvetlen mellette MÁV-vasúti híd. 
    - 1,8 Béke közúti (M-1) híd, balra ettől kezdve magas partfal, nem lehet kikötni. 
    - 0,8 gyalog- és közműhíd, innen jobbra nem lehet kikötni, alatta Petőfi híd, utána sziget. A jobb ágban haladjunk, a baloldal csak magas víz esetén járható.
    - 0,4 Rába kettős közúti híd, amely áthalad mindkét ágon és a szigeten, jobb oldali ágban a híd alatt köves zúgó! 
    - 0,2 bal oldali ág végén az Ifjúság gyaloghíd. Itt áll a Cziráky-obeliszk. 
    - 0,0 torkolat a Mosoni-Dunába, baloldalon a víz fölé kinyúló bronz sellővel a szigeten. GYÖR város, megyeszékhely (140 000).


Élővilág:
A Rába-völgye hazánk legösszetettebb vízi élőhelye. Az Alpokalját az Őrségen keresztül a Kisalfölddel összekötő folyó állat-, és növényvilágának sokszínűségét és fajgazdagságát, több különböző hatás befolyásolja. Az Alpokalja esői okozta vízbőség, a meleg nyarak több folyóvízi, hegyvidéki, és mocsári halfajnak teremtenek ideális élőhelyet. (Pl.: süllő, harcsa, márna, különböző keszegfajok, törpeharcsák, bucófélék, compók)  A nedves élőhelyek otthont nyújtanak az itt élő 12 béka és 2 gőtefaj egyedeinek, de a kétéltűek mellett a hüllők 6 különböző fajával is találkozhatunk.
A madárpopulációt tekintve is széles és színes palettát találunk. Fészket rak itt a kis lile, a jégmadár, a nádi poszáta, a berki tücsökmadár. Hazánk legnagyobb gólya és szürkegém kolóniái költenek a Rába-Csörnöc árterén. Említést kell tennünk a terület kisemlőseiről is, mely fajgazdagságát nagyrész az itt élő pézsmapatkány, különféle pockok, hermelin, borz és denevérek teszik ki, valamint újra üdvözölhetjük az utóbbi években egyre gyakoribb hódokat és vidrákat is.
 
A Rába élővilágának egy színes képviselője

Látnivalók a Rába mentén:
    - Árpás: XIII. századi román kori rómia katolikus templom 
    - Felsőmarác: Himfai parkerdő, forrás 
    - Ivánc: Sigray-kastély
    - Kám : Jeli Arborétum
    - Ikervár: Batthyány Kastély és emlékmű Duzzasztómű a Rábán 
    - Körmend: Barokk, klasszicista Batthyány Kastély Rába Múzeum, Rába szabadstrand 
    - Magyarszecsőd: XIII. századi román kori templom 
    - Nick: Duzzasztómű a Rábán, Horgászparadicsom 
    - Sárvár: Nádasdy-vár, Vármúzeum, Arborétum Strand és gyógyfürdő, Rábai szabadstrand, Csónakázó-tó 
    - Szentgotthárd: Barokk cisztercita templom és kolostor 
    - Zsennye: Kastélypark - "tölgymatuzsálem"


Túrabeszámolók:
    - Rába, 2008.06.26-29


Képgalériák:
    - Rába, 2004. Július - Rábahidvég - Sárvár
    - Rába, 2006. Augusztus - Ikervár
    - Rába, 2006. Szeptember - Ikervár
    - Rába, 2007. Május - Ikervári birtok
    - Rába, 2007. Július - Ikervár
    - Rába, 2007. Szeptember - Ikervár
    - Rába, 2008. Június - Csákánydoroszló - RábahidvégA hír tulajdonosa: Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület
www.bugyborek.hu

A hír webcíme:
www.bugyborek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19