Hernád
Dátum: 2008-08-04 11:30:15
A Hernád folyó és völgye Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legjelentősebb ökológiai folyosója. Egymástól eltérő jellegű élőhelyeket köt össze, emiatt a Cserehát és a Zempléni-hegység között kanyargó folyó népszerű a vízítúrázók körében.

Eredete:
A Hernád a Sajó mellékfolyója, amely a Tiszába ömlik. Szlovákiában, egykori Szepes megyében, a Király-hegy északi oldalán, Hernádfő (Vikartovce) községnél több forrásból ered. Abaújnádasd (Trstené pri Hornáde) községnél hagyja el Szlovákiát, és Abaújvár mellett, a 118,4 folyókilométernél lép be Magyarországra, s innen még 10,4 km-en  keresztül szlovák-magyar határt alkot. Kassáig szűk völgyben halad, irányát gyakran változtatja. Kassa alatt azonban a völgye hat-tizenkét kilométernyire kiszélesedik, folyása délnyugat-déli irányt vesz. A Hernád a Köröm, Muhi, Ónod és Sajóhídvég községek szegélyezte területen folyik a Sajóba. Teljes hossza 286 kilométer, magyar szakasza 118 km. Vízhozama rendkívül ingadozó: 6 – 450 m3 között változik.


Vízgyűjtő területe
A Hernád vízgyűjtő medence a Duna vízgyűjtő terület középső szakaszához tartozik, területe 5436 km2, mely két ország területét érinti: Szlovákia területén 4427 km2, Magyarországon pedig 1013 km² területet foglal el. A Hernád vízgyűjtőjének jellegzetessége, hogy míg a magyarországi völgyben a főfolyó nagyságát megközelítő mellékfolyó nincs, addig a szlovákiai vízgyűjtőn közel azonos nagyságrendű folyók találhatók, a terület közel azonos vízfolyás sűrűségű részvízgyűjtőkre bontható.


Mellékfolyói:

    - Magyarországon: Perényi patak, Gönci patak, Kis-hernád vagy Bélus patak, Vasonca patak Vadász patak (33,5 km), Bársonyos csatorna (68,2 km), Garadna-patak
    - Szlovákiában:Gölnic, Tarca


Meder
:  A Hernád mélysége 1-3 méter, szélessége általában harminc méter, némely helyeken azonban a zátonyok, és a sok hordalék miatt igen sekély. A part homokos, kavicspadokkal tűzdelve. Hőmérséklete nyáron 20-22°C.

Esése:  Magyarországon a folyómeder átlagos esése 55,7 cm/km.

 
Sebessége:  A víz átlagos sebessége 2-6 km/h.


Vízminősége:  A folyó magán viseli a Kassa térségi ipari és kommunális szennyezőanyag-terhelés hatásait, minősége II. osztályú.


Nehézségi fokozat: A hazai szakasz nehézségi foka WW-I. (Kéked és Hidasnémeti közt) és ZWC. Magasabb vízállás esetén WW-I+.


Hasznos tudnivalók:
    - A Hernád csak kajakkal és kenuval járható, mással a magyar szakaszon ne próbálkozzunk. A szlovákiai szakasz viszont hajózható.
    - Ha vonattal utazunk, érdemes a túrát Hidasnémetinél kezdeni, ha kocsival megyünk, akkor kicsit feljebbről, Felsőkékedtől is indulhatunk. 
    - A Felsökéked-Hidasnémeti közötti szakaszon való túrázást a Határőrség Parancsnokságon Hidasnémetiben jelentsük be. A túrát érdemes Bócsig tervezni, de magasabb vízállás esetén, a Sajón keresztül a Tiszáig is leevezhetünk.
    - Hernád energiáját több kisebb vízi erőmű (Gibárt, Dobsza, Kesznyéten) hasznosítja.
    - A Hernáddal párhuzamosan a két part közelében vasútvonal halad végig, sok a szép kikötési és sátorozási hely mindkét oldalon.
    - A hidak, kompok, lezárások közelében a fürdés tilos. Ezeken a helyeken és az átemelések után elővigyázatosan kell haladni.
    - A folyó mentén a fkm adatok csak a hídlábakon vannak jelezve.
    - A mederbe sok sarkantyút, gátat, partvédő elemet, valamint a szigetek mellékágainak lezárására párhuzamműveket építettek be. Sűrűn találkozhatunk bedőlt fákkal, szigetekkel, leomlott partvonallal, fokozottan figyeljünk az ilyenek közelében.
    - A Hernád magas vízállásnál határozottan vadvíz jelleget ölt.

Jellemzése:
Hernád rendkívül gyors vízjárású folyó, az első fokú készültségi szint után szinte tizenkét órán belül elérheti a vízállás a harmadfokú riasztási szintet. A védekezési munkákra rövid idő áll rendelkezésre, ezt mindenképp tartsuk szem előtt a túra tervezésekor, illetve a táborhely kiválasztásakor.  Mivel vize a nagy esésű felső szakaszról igen sok hordalékot szállít és rak le, medre folyamatosan változik, benne zátonyok keletkeznek. A szintén sok hordalékot szállító mellékfolyók hatására bizonyos részeken a Hernád magaspartot alakított ki, amelyet több helyen alámosott. Ezeken a szakaszokon (például Pere és Felsődobsza térségében) gyakoriak a földcsuszamlások.
A hazai folyók közül a legnagyobb vízhozam-ingadozást a Hernádon figyelték meg. Az alacsony, és a magas vízállás közti különbség akár százszoros is lehet. A szeszélyes vízjárás és a szabályozatlan meder miatt a folyó korábban gyakran elöntötte széles völgyét. Vízgyűjtő területe nagy, de a csapadék eloszlása miatt nem mondható bővizűnek. Az átemelések, a helyenként szűk, kanyargós folyómeder, valamint a helyenkénti erős sodrás miatt a túra kezdőknek nem ajánlott.


Folyókilóméter szerinti ismertető: 
    - 118,4 A Hernád eléri a magyar határt, a bal parton Magyarország, a jobb parton Szlovákia. Ne evezzünk közel a Szlovák oldalhoz.
    - 110,5 Balra Hasdát-patak torkolata
    - 110,4 Jobbra a Kassai vasmű szennyvízleeresztő csatorna torkolata.
    - 109,2 A bal parton ABAÚJVÁR (500).
    - 108,0 Jobb parton a szlovák határ vége, ettől kezdve mindkét part Magyarország. 
    - 105,6 A meder 1978-ban átszakadt, elhaladás a bal ágban. A folyó hossza ezért 1,5 km-t rövidül, de ez a fkm-adatoknál nincs figyelembe véve. 
    - 103,6 Komp alacsony kötéllel, a jobb parton kellemes táborhely.
    - 102,1 Balra a Csenkó-patak torkolata és a bal parton ZSUJTA (300).
    - 100,6 Jobbra a Szartos- ülepítőcsatorna torkolata. 
    - 99,5 A meder 1975-ben átszakadt. Óvatosan haladjunk! 
    - 97,4 Jobbra a Szartos-patak zsilipes torkolata.
    - 97,2 Közúti híd, a jobb parton HIDASNÉMETI (1400). 
    - 97,0 Jobb oldalon vízmérce (-64/+410 cm) kifeszített drótkötéllel. 
    - 96,6 Vasúti híd. 
    - 93,3 Jobb oldalon a Bársonyos csatorna kiágazás.
    - 93,2 Hernádszurdoki keresztgát. A jobb parton jó táborhely, és víztisztaságmérő állomás. Ez már a Miskolci Vízügyi Igazgatóság területe. Átemelés a jobb parton 100 m. A gátkapun az átevezés szigorúan tilos! Kevés és gyors víz zúdul át, alatta vízhenger és hullámtörő oszlopok. 
    - 89,3 A meder a kavicsbányán keresztül átszakadt. Óvatos elhaladás a jobb ágban! 
    - 86,4 Balra a Gönci-patak torkolata.
    - 83,8 Jobbra a  Garadna torkolata.
    - 80,7 Közúti híd. 
    - 80,4 A régi közúti híd fapillérei a vízben vannak. Magasabb vízállásnál nem látszanak, ezért óvatosan haladjunk. 
    - 79,7 A bal parton 300 m-e VIZSOLY (1200).
    - 74,0 Komp. Balra látszik a közeli Boldogkő vára (kb. fél napos program), valamint a távolban a Regéci vár romjai. Itt halad át az Országos Kéktúra útvonala. 
    - 73,6 A bal parton HERNÁDCÉCE (400) 400 m. A víz lelassul, gazdag állat- és madárvilág látható. 
    - 66,2 A bal oldali ág elején duzzasztómű. Elhaladás a jobb ágban 40-50 m-t és a bal oldalon a szigeten keresztül 60 m-t kell átemelni a bal ágba a duzzasztógát alá.
    - 66,0 Villamos távvezeték átfeszítés. 
    - 65,5 Közúti híd. Mindkét parton GIBÁRT (Encs része).
    - 62,2 Gyaloghídmaradvány.
    - 61,4 Jobbra a Kis-Hernád torkolata, a bal parton HERNÁDBUD (200). 
    - 60,2 Zúgó! Elhaladás óvatosan a bal oldalon! 
    - 59,0 Közúti híd. A bal parton PERE (600). Jobbra 1,3 km HERNÁDSZENTANDRÁS (400). Földcsuszamlások helye látható, a víz lelassul. 
    - 54,6 A jobb oldali ág elején duzzasztómű, elhaladás a bal ágban 30-50 m-t és a jobb partról átemelés a szigeten a jobb ágba 50 m-t.
    - 53,8 Komp, a bal parton FELSÖDOBSZA (1100).
    - 51,0 Jobbra a  Kís-Hernád torkolata.
    - 50,0 Közúti híd és vízmérce. A jobb parton 500 m-re KISKINIZS (400), a bal parton 600 m-re HERNÁDKÉRCS (400). 
    - 48,1 A bal parton NAGYKINIZS (500). A meder innen szélesebb és sekélyebb.
    - 46,2 A bal parton SZENTISTVÁNBAKSA (400). 
    - 36,9 Bal parton 2 km-re ALSÓDOBSZA (500). 
    - 30,4 Gyalogrév. Jobb parton ÓCSANÁLOS.
    - 29,6 A bal parton 3km-re ÚJCSANÁLOS (800).
    - 29,4 Jobbra Vadász-patak torkolata.
    - 24,4 Közúti híd. 1988-ban összeomlott, lebontották. Jobbra vízmérce (0/ + 400 cm), a bal parton GESZTELY (3000).
    - 23,9 Villamos távvezeték.
    - 23 Közúti híd. 
    - 21,9 A bal parton HERNÁDLAK (900). Nagy íves kanyarok, és lassuló víz.
    - 21,3 Gyalogrév, a jobb parton BELEGRÁD. 
    - 19,2 Bal parton HERNÁDNÉMETI (3500).
    - 17,3 Bal parton kikötési lehetőség Hernádnémetiben. 
    - 14,7 Vasúti híd, jobbra vízmérce. 
    - 14,0 A bal parton a túra egyik befejező helye. Vasútállomás a sporttelepen keresztül 900 m-re.
    - 13,6 Bócsi duzzasztómű, a Hernádon való továbbevezéskor jobbra átemelés 50 m, balra 65 m. Alacsony vízállásnál az üzemvízcsatornába balra átemelés 80 m. Ehhez előzetes engedély nem szükséges. Az üzemvizcsatorna felvíze 7,3 km, a kesznyéteni erőműnél átemelés 150 m, alvízi csatorna 2,5 km, amely a Sajóba torkollik. Üzemidőben a víz magas, az alacsony hidak alatt nem lehet elférni. 
    - 13,3 Villamos távvezeték.
    - 12,1 Közúti híd. Mindkét parton BÖCS (2400).
    - 11,0 Jobbra a Bársonyos csatorna torkolata.
    - 6,4 A bal parton BERZÉK (1000). 
    - 1,9 Bal parton SAJÓHIDVÉG (1100).
    - 0,0 Hernád torkolata a Sajóba a 31 fkm-nél.

Ha a Tiszáig szeretnél evezni a Sajón: A Sajó erősen szennyezett folyó (vízminősége: IV. oszályú), ezt tartsuk szem előtt.

    - 31,0 Balra a Hernád torkolata. 
    - 29,9 Villamostávvezeték-átfeszítés. 
    - 29,5 Komp. 
    - 29,1 Bal parton KÖRÖM (1100).
    - 27,5 Jobbra a  Hejó-Szarda-csatorna torkolata. 
    - 26,0 A jobb parton NAGYCSÉCS (900).
    - 22,0 Komp. 
    - 21,6 Gyalogrév. 
    - 20,9 Bal parton GIRINCS (1000).
    - 19,6 Bal parton  KISCSÉCS (180).
    - 16,0 Jobb parton SAJÓÖRÖS (750).
    - 10,5 Közúti híd. Bal parton KESZNYÉTEN (1800).
    - 9,4 Balra a kesznyéteni erőműcsatorna torkolata.
    - 9,3 Balra a Takta csatorna torkolata Innen magas gátak között folyik a Sajó, nincs táborozóhely. 
    - 4,2 Villamos távvezeték.
    - 0,9 Balra az Inérháti-csatorna torkolata.
    - 0,0 A Sajó torkolata a Tiszába a 492,4 fkm-nél.


Élővilág:
A folyó halban gazdag, melyet a szép számban előforduló harcsa, csuka, ponty, süllő, balin, amur, keszeg, és pisztráng jelez. A környező hegységek állatvilága is rendkívül változatos. Az összefüggő erdőségek háborítatlansága folytán a vidék jó néhány végveszélybe került állatfaj utolsó élőhelyeinek egyike. Számos ritka lepke- (araszoló lepke, bagolylepke), rovar- (szitakötők, cincérek, futrinkák), és madárfaj (uráli bagoly, uhu, vándor- és kerecsensólyom, szirti sas, búbos cinege, fenyőszajkó) él és költ ezen a területen. A nedves völgyek hüllőritkasága a hegyi gyík; néhány napsütötte sziklás helyé pedig a keresztes vipera. A kétéltűek közül az alpesi gőtét és a sárga hasú unkát említhetjük. A környező hegységekben többször megfigyelték a hiúzt, és a nálánál is gyakoribb téli vendéget, a farkast, gyakori vendég rajtuk a gímszarvas és a vaddisznó is.


Látnivalók a Hernád mentén:
    - Hrabusice-től Cingov-ig terjedő 12,3 km hosszú Hernád-áttörés. (Szlovákia területén)
    - Szlovákiai Domica cseppkőbarlang.
    - Abaújvár - erődfalú ref. templom XIV. sz.-ból, Csáky-kastély a XVIII. sz.-ból.
    - Aggteleki cseppkőbarlang, a világörökség része.
    - Kéked , Melczer-kastély.
    - Zsujtai gótikus református templom a XV. Századból.
    - Hidasnémeti: gótikus református templom.
    - Gönc, Károlyi Gáspár múzeum, és biblia kiállítás, valamint a Huszita Ház.
    - Vizsolyi műemlék templom, és a Károly biblia.
    - Boldogkőváralja, Boldogkő vára.
    - Regéci vár romjai.
    - Gibárti törpe vízmű, mely 1908-ban épült.
    - Nagykinizs: fa harangláb 1800-ból, barokk református templom 1760-ból.
    - Hollóházai Porcolán Múzeum.
    - Fűzéri vár.
    - Telkibánya és az Ásványtani Múzeum.
    - Sárospatak - Rákóczi vár.
    - Széphalmi Kazinczy Ferenc Mauzóleum.
    - Rákóczi pince 24 járat elágazással.
    - Krasznahorka vára.
    - Szikszói gótikus református templom.
    - Telkibánya, Szent Katalin Kápolna és Ispotály Romkert.
    - Hejce falu.
    - Forrói Kakas csárda, amely egykor postaállomás volt.
A hír tulajdonosa: Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület
www.bugyborek.hu

A hír webcíme:
www.bugyborek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23