Segítsd Te is az Egyesületet!
Dátum: 2009-12-14 15:40:03
Ha tudsz mindent, és nem akarod az időd a segítségkérő oldal olvasásával tölteni, mentsd le a nyilatkozatot, csatold az adóbevallásodhoz, mi pedig megköszönjük hogy támogattál minket! Ha szükség van arra hogy meggyőzzünk, kérlek olvass tovább...


Egy kéréssel szeretnénk hozzád fordulni kedves olvasó. Az adód 1%-nak felajánlása Neked csak néhány perces művelet, nekünk viszont egy lehetőséggel több, hogy fejlesszük szervezetünket, és minél több emberrel ismertessük meg a kenuzás, kajakozás, és az íjászat szépségeit. A weblapon böngészve képet kaphatsz csapatunkról, arról hogy mivel foglalkozunk, és amit folytatni szeretnénk a jövőben is. Rengeteg célt tűztünk ki magunk elé 2016-ra is, amelyek elérése érdekében kérlek hogy támogass bennünket, ajánld fel az adód 1%-át a Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesületnek!

Természetesen nem titok mire szeretnénk fordítani az ebből befolyt összeget. Íme néhány:
- Eszközparkunk bővítése (kenuk, kajakok, mentőmellények, evezők)
- Fenntartási költségek (irodaszerek, közlekedés, stb...)
- Zala folyó egyes szakaszainak megtisztítása, hajózhatóvá tétele
- Közhasznú rendezvények szervezése, kivitelezése

Amennyiben sikerült meggyőzni, kérlek olvasd el figyelmesen a lenti részt, mely tartalmazza a felajánlás pontos mentét, és a szükséges információkat, dokumentumokat.

A felajánlás módjai:
- Töltsd le ezt a dokumentumot, nyomtasd ki, és csatold az adóbevallásod mellé.
- Az APEH-től kapott papírt töltsd ki a következő információkkal, és csatold az adóbevallásodhoz:

       Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület
        Adószám:19282642-1-20


Ha bármilyen kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, keress meg minket. Egyesületünk elérhetőségeit itt találod, de állunk rendelkezésedre a következő telefonszámon is:

        Simán Erika
        +36-70/639-4767

Köszönjük előre is:
Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az APEH által kiadott útmutató adófizetők részére:

1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési halasztási engedélye van az APEH-től.


2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető?
- Ha adóbevallását maga készíti el, akkor az adóbevallási csomagban elhelyezett nyilatkozatot az adóbevallással együtt küldje vissza 2013. május 20-ig.
- Ha adóbevallását munkáltatói elszámolás helyettesíti, akkor az APEH-nek címzett, de a munkáltatónak átadott levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2016. április 25-ig.
- Ha egyéni vállalkozó, akkor az adóbevallásával együtt az APEH-nek megküldött levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2016. február 15-ig.
- Adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó a nyilatkozatához csatolva 2016. február 15-ig küldje el az 1%-os nyilatkozatát az APEH-nak.


3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni. Az egyházakkal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni.


4. Milyen formában kell nyilatkozni?
A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adózó személyi adatait: nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ha nem önadózó, akkor alá is kell írnia a nevét a boríték leragasztásnál átnyúlóan.


5. Milyen civil - nem kormányzati és nem haszonérdekelt - szervezetnek lehet felajánlást tenni?
Az alábbi civil szervezetek lehetnek az 1% kedvezményezettjei:
- Azok a bíróság által 2008. január 1-jéig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat, valamint a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleteket), alapítványok és közalapítványok, amelyek a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább 1 éve megszakítás nélkül mind alapszabályuk szerint, mind pedig ténylegesen közhasznú tevékenységet végeznek. Belföldi székhelyűek, egy magyarországi közösség vagy a határon túli magyarság érdekében működnek, nyilatkoznak arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független, valamint köztartozásuk nincs;
- Azok a szervezetek, amelyeket a bíróság 2009. január 1-jéig közalapítványként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint közhasznú tevékenységgel megszakítás nélkül ténylegesen is foglalkozik abban az esetben, ha az előző bekezdésben körülírt további feltételeknek is megfelelnek.


6. Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek?
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek, amelyek az alábbiak:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euro-atlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások; Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.


7. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?
Kiszámítja az adófizető adójának 1 %-át szeptember 1-jéig, és felhívja a szervezetet, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb 2016. november 30-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt), akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol.
Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza.
A hír tulajdonosa: Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület
www.bugyborek.hu

A hír webcíme:
www.bugyborek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36