Alapszabály kivonat
Dátum: 2008-03-01 12:38:43
ALAPSZABÁLY


I.

Általános rendelkezések


1.§

Az egyesület megjelölése


 1. Az egyesület elnevezése: Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület.

 2. A szervezet nevének rövidítése: Bugyborék Egyesület.

 3. Az egyesület székhelye: 8799 Pakod, Rózsa utca 2.

 4. Az egyesület működési területe: Dunántúli régió

 5. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Tagja lehet szövetségnek, más egyesületnek. Ehhez a döntéshez közgyűlési jóváhagyás szükséges.

 6. Az egyesület működésével kapcsolatos általános elvek: az egyesület csak olyan tevékenységet folytat, amely nem ellentétes az alkotmánnyal, nem ütközik a Ptk. előírásaival, és nem jár mások jogainak és szabadságának megsértésével.


II.

Az egyesület célja és feladatai

2.§


1.) Az egyesület célja:


Az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c./ 6. pontjában meghatározott „kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem” közhasznú tevékenységeket végezni:


 1. Közvetlen és távolabbi környezetünk, régiónk történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.

 2. Vízitúrázás, természetjárás, az íjász sportág népszerűsítése.

 3. Az egészséges életmódra nevelés.

 4. A természet szeretetére és annak óvására nevelés, a természet szeretetének átadása a fiatalabb generációnak és az érdeklődőknek.

 5. A természeti értékek védelme, természet iránti érdeklődés felkeltése.

 6. A fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése az egyesület tevékenységeivel kapcsolatban.

 7. Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.

 8. Önmagunk testi és szellemi fejlesztése.

 9. Erőnk és lehetőségeink szerint részt venni a fiatalok környezeti nevelésében.

 10. Rendszeres szabadidős és sporttevékenység feltételeinek biztosítása.

 11. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.

 12. Sport és közösségi kapcsolatok létesítése és fejlesztése.


2.) Az egyesület feladatai:


 1. Az egyesület céljait megvalósító tevékenységek (vízitúrák, gyalogtúrák, sportesemények, táborok, képzések, stb.) szervezése, vezetése.

 2. Túráink, országjárásunk keretében felkeressük régiónk, hazánk és a Kárpát-medence tájainak különleges természeti értékeit, történelmi és kultúrtörténeti emlékeit.

 3. A természetjáráshoz, vízitúrázáshoz tartozó szolgáltatások kifejlesztése.

 4. A szabadidős tevékenységek infrastruktúrájának kialakítása a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

 5. Szervezett keretek közötti sportolás biztosítása.

 6. Magyarországon egyre népesebb tábora legyen az íjász és evezőstársadalomnak, és egyre többen próbálják ki ezeket a nagy múlttal rendelkező sportokat.

 7. Kapcsolat kiépítése és ápolása több hasonló tevékenységet végző szervezettel.

 8. Programcsomagok kialakítása a kulturális, történelmi, hagyományőrző programok és más turisztikai termékek bevonásával a tagok és az érdeklődők számára.

 9. Képzési lehetőségek biztosítása, tanulmányutak szervezése.

 10. Tanácsadás.

 11. Pályázatok benyújtása az egyesület nevében.

 12. A tagok érdekvédelme.3.) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nemcsak tagjai részére nyújtja, hanem valamennyi természetes és jogi személy, valamint más szervezetek és természetes személyek számára is lehetővé teszi közhasznú szolgáltatásainak térítésmentes igénybevételét. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A hír tulajdonosa: Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület
www.bugyborek.hu

A hír webcíme:
www.bugyborek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8